FDC Cumhuriyet

1959 Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Hatıra Kartı