ORTAK PUL

2014 Türkiye-Polonya Ortak Basım Pullar (Her iki ülke) Polonya Bloğu Zamklı ve ilkgün Varşova damgalıdır.