SATILDI

FDC Cumhuriyet

1954 Milletlerarası Sanat Tenkitçileri Kongresi Özel Damgalı Kamer Zarf.